معنی و ترجمه کلمه statute book به فارسی statute book یعنی چه

statute book


کتاب نظامنامه ،کتاب قانون ،(مج ).قوانين موضوعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها