معنی و ترجمه کلمه stemson به فارسی stemson یعنی چه

stemson


چوب منحنى شکل متصل بجلو کشتى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها