معنی و ترجمه کلمه stemson به فارسی stemson یعنی چه

stemson


چوب منحنى شکل متصل بجلو کشتى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها