معنی و ترجمه کلمه stepchild به فارسی stepchild یعنی چه

stepchild


فرزند خوانده ،نافرزندى
روانشناسى : نافرزندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها