معنی و ترجمه کلمه stereospecificity به فارسی stereospecificity یعنی چه

stereospecificity


شيمى : فضاويژگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها