طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه still hunt به فارسی still hunt یعنی چه

still hunt


ماهيگيرى بطور قاچاق وغير مجاز،بطور قاچاقى ماهيگيرى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها