معنی و ترجمه کلمه stimulater به فارسی stimulater یعنی چه

stimulater


)stimulator(انگيختگر،تحريک کننده ،برانگيزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها