طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه stinkpot به فارسی stinkpot یعنی چه

stinkpot


بمب بدبو،غذاى بدبو،کوزه گلى ،اشغال دان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها