طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه stockage به فارسی stockage یعنی چه

stockage


ذخيره اماد،ذخيره کردن ،ذخيره انبار
علوم نظامى : وسايل موجودى در انبار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها