طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه storeroom به فارسی storeroom یعنی چه

storeroom


)storehouse(انبار،مخزن ،انبار کالا
علوم دريايى : انبار کالا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها