معنی و ترجمه کلمه stratigrapher به فارسی stratigrapher یعنی چه

stratigrapher


دانشمند چينه شناس

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها