طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه strike blind به فارسی strike blind یعنی چه

strike blind


با ضربه کور کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها