معنی و ترجمه کلمه strike blind به فارسی strike blind یعنی چه

strike blind


با ضربه کور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها