طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه stringency به فارسی stringency یعنی چه

stringency


شدت ،کسادى ،سختگيرى ،تندوتيزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها