معنی و ترجمه کلمه strong arm به فارسی strong arm یعنی چه

strong arm


دست قوى ،قدرت ،اعمال زور کردن ،قلدرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها