طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه strong arm به فارسی strong arm یعنی چه

strong arm


دست قوى ،قدرت ،اعمال زور کردن ،قلدرى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها