طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه subprogram به فارسی subprogram یعنی چه

subprogram


زيربرنامه
کامپيوتر : زيربرنامه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها