معنی و ترجمه کلمه subtilize به فارسی subtilize یعنی چه

subtilize


رقيق کردن ،دقت کردن ،موشکافى کردن ،متعال ساختن ،تلطيف کردن ،دقيق وحساس ولطيف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها