طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه suffix به فارسی suffix یعنی چه

suffix


پسوندى ،پساوند ساختن ،پسوند نصب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها