طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه superconductor به فارسی superconductor یعنی چه

superconductor


)superconductive(بس رسانا،(برق )خيلى هادى ،بيش از حد لزوم هادى ،ابرهادى ،فوق هادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها