معنی و ترجمه کلمه superior به فارسی superior یعنی چه

superior


عالى ،رئيس ،بالايى ،بالاتر،مافوق ،ارشد،برتر،ممتاز
قانون ـ فقه : مافوق ،بالارتبه
روانشناسى : فرادست
علوم نظامى : بالادست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها