معنی و ترجمه کلمه supernaculum به فارسی supernaculum یعنی چه

supernaculum


تا ته ،تا اخر،باده خوشگوارکه سزاوار تاته نوشيدن است

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها