طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه suppliant به فارسی suppliant یعنی چه

suppliant


استدعا کننده ،مستدعى ،ملتمس ،متقاضى
قانون ـ فقه : خواهان دعوى اعاده تصرف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها