طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه supported به فارسی supported یعنی چه

supported


علوم نظامى : يکان پشتيبانى شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها