معنی و ترجمه کلمه supporting range به فارسی supporting range یعنی چه

supporting range


برد پشتيبانى سلاحها
علوم نظامى : شعاع عمل يکانهاى پشتيبانى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها