معنی و ترجمه کلمه suppuration به فارسی suppuration یعنی چه

suppuration


توليد جراحت ،ترشح ريم ،ترشح چرک ،جراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها