طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sure footed به فارسی sure footed یعنی چه

sure footed


(در گفتگوى اسب ) ثابت قدم ،رو نرو،بى لغزش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها