طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه surface mission به فارسی surface mission یعنی چه

surface mission


ماموريت دفاع زمينى
علوم نظامى : پدافند زمينى با توپخانه پدافند هوايى در نقش زمينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها