طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه surgeon general به فارسی surgeon general یعنی چه

surgeon general


رئيس قسمت پزشکى ارتش ،افسر پزشک ،پزشک ارشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها