معنی و ترجمه کلمه surgery به فارسی surgery یعنی چه

surgery


اتاق جراحى ،عمل جراحى ،تشريح
روانشناسى : جراحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها