طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه surveying instrument به فارسی surveying instrument یعنی چه

surveying instrument


الات نقشه بردارى( دوربين و شاخص)
عمران : الات نقشه بردارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها