معنی و ترجمه کلمه sweet corn به فارسی sweet corn یعنی چه

sweet corn


(گ.ش ).ذرت شيرين ،ذرت هندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها