طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه synchronous device به فارسی synchronous device یعنی چه

synchronous device


دستگاه همگام
کامپيوتر : دستگاه همزمان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها