طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه synonymous به فارسی synonymous یعنی چه

synonymous


هم معنى ،مترادف ،داراى ترادف ،داراى تشابه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها