طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه synoptic situation به فارسی synoptic situation یعنی چه

synoptic situation


شرايط جوى محلى موجود
علوم نظامى : شرايط جوى اندازه گيرى شده منطقه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها