معنی و ترجمه کلمه t position به فارسی t position یعنی چه

t position


ورزش : حالت يک اسکيت عمود بر اسکيت ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها