طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه t-data (test-data) به فارسی t-data (test-data) یعنی چه

t-data (test-data)


داده هاى ازمون( در نظريه کاتل)
روانشناسى : داده هاى ازمون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها