معنی و ترجمه کلمه t-parameter equipment circuit به فارسی t-parameter equipment circuit یعنی چه

t-parameter equipment circuit


علوم مهندسى : مدار معادل به صورت" T "

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها