معنی و ترجمه کلمه t-technique به فارسی t-technique یعنی چه

t-technique


فن( T در تحليل عوامل زمانى)
روانشناسى : فنT

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها