معنی و ترجمه کلمه tablature به فارسی tablature یعنی چه

tablature


نوعى علائم موسيقى ،شرح روشن و نمودار،تصوير خيالى ،تصور،تجسم بصورت وضوح ،مقطع ،تصوير،نقاشى
معمارى : نقاشى ديوارى يا سقفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها