معنی و ترجمه کلمه table d'hote به فارسی table d'hote یعنی چه

table d'hote


خوراک رسمى و روزانه مهمانخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها