معنی و ترجمه کلمه table of authorities به فارسی table of authorities یعنی چه

table of authorities


کامپيوتر : جدول اوليا امور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها