طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه table of distribution به فارسی table of distribution یعنی چه

table of distribution


جدول توزيع
علوم نظامى : جدول تقسيم اماد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها