طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tabu به فارسی tabu یعنی چه

tabu


)taboo(تابو،منع يا نهى مذهبى ،حرام شمرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها