معنی و ترجمه کلمه tabular drawing به فارسی tabular drawing یعنی چه

tabular drawing


عمران : نقشه شيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها