طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tac-log group به فارسی tac-log group یعنی چه

tac-log group


علوم نظامى : گروه رابط نيروهاى پياده شونده به ساحل در روى ناوهاى اب خاکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها