معنی و ترجمه کلمه tacan به فارسی tacan یعنی چه

tacan


سيستم ناوبرى تاکان
علوم نظامى : نوعى سيستم ناوبرى الکترونيکى براى ناوبرى هواپيماهاى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها