معنی و ترجمه کلمه tachistoscope به فارسی tachistoscope یعنی چه

tachistoscope


(روانشناسى )دستگاه تصوير افکنى سريع براى سنجش حافظه وتوجه
روانشناسى : محرک نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها