معنی و ترجمه کلمه tachogenerator به فارسی tachogenerator یعنی چه

tachogenerator


علوم مهندسى : دورسنج الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها