طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tachogenerator به فارسی tachogenerator یعنی چه

tachogenerator


علوم مهندسى : دورسنج الکتريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها