معنی و ترجمه کلمه tachometric sight به فارسی tachometric sight یعنی چه

tachometric sight


دوربين مسافت ياب
علوم نظامى : دوربين مسافت سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها