طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tack coat به فارسی tack coat یعنی چه

tack coat


اندود اتصال ،چسب اندود
عمران : پوشش نهائى جاده با قير
معمارى : اندود سطحى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها