طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tact function به فارسی tact function یعنی چه

tact function


کارکرد ناميدن( در نظريه اسکينر)
روانشناسى : کارکرد ناميدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها