معنی و ترجمه کلمه tactical air control center به فارسی tactical air control center یعنی چه

tactical air control center


علوم نظامى : مرکز کنترل نيروى هوايى تاکتيکى کنترل هوايى تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها